બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2022: વિવિધ જગ્યા માટે ઓનલાઇન અરજી કરો

બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2022

બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2022: બેંક ઓફ બરોડા (BOB) એ વિવિધ પોસ્ટની ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરી છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે. લાયકાત, … Read more

SCI આસિસ્ટન્ટ મેનેજર ભરતી 2022: જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

SCI આસિસ્ટન્ટ મેનેજર ભરતી 2022: જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

SCI આસિસ્ટન્ટ મેનેજર ભરતી 2022: શિપિંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (SCI) એ આસિસ્ટન્ટ મેનેજરની ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. આ ભરતીમાં ગ્રેજ્યુએટ અથવા પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ પાસ ઉમેદવારો અરજી કરી શકે … Read more