બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2022: વિવિધ જગ્યા માટે ઓનલાઇન અરજી કરો

બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2022

બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2022: બેંક ઓફ બરોડા (BOB) એ વિવિધ પોસ્ટની ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરી છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે. લાયકાત, … Read more

GSPHC Recruitment 2022 @gsphc.gujarat.gov.in

GSPHC Recruitment 2022

GSPHC Recruitment 2022: ગુજરાત સ્ટેટ પોલીસ હાઉસિંગ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એ આસીસ્ટન્ટ અને સ્ટેનોગ્રાફર પોસ્ટની ખાલી જગ્યાની ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરી છે. લાયકાત, પગાર ધોરણ, ઉંમર મર્યાદા, સૂચના વગરે માહિતી … Read more

જામનગર મહાનગરપાલિકામાં ફાર્માસિસ્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટંટ ની જગ્યા માટે અરજી કરો, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

જામનગર મહાનગરપાલિકામાં ફાર્માસિસ્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટંટ ની જગ્યા માટે અરજી કરો, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

જામનગર મહાનગરપાલિકામાં ફાર્માસિસ્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટંટ ની જગ્યા માટે ભરતી 2022: જામનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (JMC) એ ફાર્માસિસ્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટન્ટની ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. આ ભરતીમાં બેચરલ ઓફ … Read more

SCI આસિસ્ટન્ટ મેનેજર ભરતી 2022: જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

SCI આસિસ્ટન્ટ મેનેજર ભરતી 2022: જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

SCI આસિસ્ટન્ટ મેનેજર ભરતી 2022: શિપિંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (SCI) એ આસિસ્ટન્ટ મેનેજરની ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. આ ભરતીમાં ગ્રેજ્યુએટ અથવા પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ પાસ ઉમેદવારો અરજી કરી શકે … Read more