એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયામાં જુનિયર/વરિષ્ઠ સહાયકની જગ્યાઓ માટે ભરતી 2022

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા ભરતી 2022

AAI Recruitment 2022: એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (AAI)માં ઘણી જગ્યાઓ માટે નવી ભરતી પ્રક્રિયા માટે સૂચના જારી કરવામાં આવી છે. આ જગ્યાઓ માટે અરજીની પ્રક્રિયા 12-10-2022 થી શરૂ થશે. અને અરજી … Read more

ઈન્ડો તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ ફોર્સ સબ ઇન્સ્પેક્ટર ભરતી 2022: જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

ઈન્ડો તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ ફોર્સ સબ ઇન્સ્પેક્ટર ભરતી 2022: જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

ઈન્ડો તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ ફોર્સ સબ ઇન્સ્પેક્ટર ભરતી 2022: ઈન્ડો તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ ફોર્સ (ITBP) એ સબ ઈન્સ્પેક્ટરની ભરતી માટે સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. આ ભરતીમાં 10th Pass અથવા ડિપ્લોમા … Read more