સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી માટે પુસ્તક ‘Nurture Your Excellence’ ડાઉનલોડ કરો

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી માટે પુસ્તક

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી: નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ – અમદાવાદના સૌજન્ય દ્વારા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓના માર્ગદર્શન માટે તૈયાર કરવામાં આવેલ પુસ્તક – ‘Nurture Your Excellence‘ પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યુ છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી … Read more

General knowledge of Gujarat Part-1

General knowledge of Gujarat Part-1. ગુજરાતનું સામાન્ય જ્ઞાન ભાગ-૧. Questions asked in various competitive examinations of Gujarat and its answers ગુજરાતની વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં પુછાતા પ્રશ્નો અને તેના જવાબ. (પ્રશ્ન: … Read more

Things to know about Gujarat festivals

ગુજરાતના તહેવારો વિષે જાણવા જેવું. (Things to know about Gujarat festivals) List of Gujarat festivals અક્ષય તૃતિયા (અખાત્રીજ): વૈશાખ સુદ ૩ વર્ષફળ અને ભૌગોલિક સમૃદ્ધિના એંધાણનો આ દિવસ ઊજવાય છે. બળેવ: … Read more

Sanctuaries of Gujarat

ગુજરાતના વિવિધ અભ્યારણો અને તેના વિશે માહિતી (Sanctuaries of Gujarat) Sanctuaries of Gujarat ગિર સિંહનું અભયારણ્ય  સ્‍થળ: જૂનાગઢ જિલ્‍લો. જૂનાગઢથી 64 કિ. મી. અને વેરાવળથી 32 કિ. મી. વિસ્‍તાર: 1412 … Read more

Climate of Gujarat

Climate of Gujarat: ગુજરાતની આબોહવા    ગુજરાત મોસમી આબોહવાવાળો પ્રદેશ છે. રાજ્યના ઉત્તર ભાગમાંથી કર્કવૃત્ત પસાર થાય છે. અહીં કચ્છ અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં રણપ્રદેશો છે. ગુજરાતના વિશિષ્‍ટ આકારને લીધે આબોહવામાં વૈવિધ્ય … Read more

General knowledge of Gujarat Part-2

ગુજરાતની વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં પુછાતા પ્રશ્નો અને તેના જવાબ. Questions asked in various competitive examinations of Gujarat and its answers. બનાસ નદી પર કયો બંધ બાંધવામાં આવ્યો છે ? દાંતીવાડા શેત્રંજી … Read more